Prezentujemy wyniki sondy przeprowadzonej od 8 do 28 X 2004 r. (w ciągu 3 tygodni) w serwisach internetowych e-sgh.pl i e-mentor.edu.pl. Internet i telewizja - takie media wybraliby na resztę życia Amerykanie. Śladem Online Publishers Association (www.online-publishers.org) chcieliśmy się dowiedzieć, na co Polacy zdecydowaliby się, gdyby do końca życia mogli korzystać tylko z dwóch mediów. Oto wyniki: