Wyniki ankiety przeprowadzonej wsród studentów krzystających z nateriałów uzupełniających zamieszczonych na platformie nauczania przez internet e-sgh
Ankieta ta odbyła się 17 stycznia br. na wykładzie z makroekonomii, na zaoczych studiach uzupełniajacych SGH. Uczestnuiczyło w niej 89 studentów. Ankieta została przeprowadzona przez dr Janusza Kurowskiego.